1. Dokumentacja BHP Krapkowice

Dokumentacja BHP Krapkowice

Dokumentacja mająca za zadanie w sposób jasny i zrozumiały dla pracowników jak wykonywać pracę bezpiecznie. Po pierwsze, dokumentacja ma wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy oraz zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. Kolejno, czynności do wykonania po jej zakończeniu. Ostatecznie, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i mieszanin.

Dokumentacja BHP

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP § 41. 1.

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje i procedury BHP

W ramach kompleksowej obsługi tworzymy tzw. „Segregator BHP”, który zawiera m.in. instrukcje BHP, procedury wewnętrzne, oceny ryzyka zawodowego i inne dokumenty przydatne w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy! Każdy dokument tworzony jest w oparciu m.in. o wewnętrzne wytyczne zakładu, warunki na nim panujące, dostępne środki, instrukcje i wytyczne producentów. Wybrane składowe segregatora:

  • instrukcja ogólna BHP,
  • instrukcja udzielania pierwszej pomocy,
  • ocena ryzyka zawodowego,
  • instrukcja BHP przecinarki taśmowej do metalu, suwnicy, kompresora, opalarki ręcznej, szlifierki tarczowej ręcznej, wózka widłowego, inne.

Nie musisz być z tym sam!

Pamiętaj, że jako pracodawca to właśnie Ty jesteś odpowiedzialny za stan BHP w firmie. Jednak nie musisz zostać ze wszystkim sam. Wspieramy m.in. zakłady obróbki metali, sklepy detaliczne, hurtownie różnego rodzaju, centra dystrybucyjne, stolarnie, piekarnie, rzeźnie, zakłady przemysłowe (produkcyjne) i inne.

Szukasz „Dokumentacja BHP Krapkowice”? Skontaktuj się z nami- TUTAJ. Nasza współpraca przyniesie wiele korzyści. Nie musisz zatrudniać specjalisty ds. BHP bezpośrednio tylko skorzystaj z pomocy w formie comiesięcznej obsługi- wsparcie merytoryczne 24/7. Zajmij się realizacją swoich celów jako przedsiębiorca.

Jakie instrukcje w zakładzie pracy?

NSA wskazał, że instrukcja bhp powinna być na tyle szczegółowa, aby minimalizowała wystąpienie ryzyka narażenia zdrowia czy życia pracownika na danym stanowisku. Z tych względów musi ona być na tyle precyzyjna i dokładna, aby spełniała swój podstawowy cel jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony pracownika.

Więcej znajdziesz TUTAJ!

Jakie cechy powinna mieć dobrą instrukcja?
Cechy wyróżniające instrukcję: prosty i konkretny język, jednoznaczność, porządek chronologiczny. Jak napisać instrukcję? Najbardziej istotne w pisaniu instrukcji jest zachowanie porządku chronologicznego – opis czynności zawarty w instrukcji ma odzwierciedlać ich rzeczywisty i właściwy przebieg.
Więcej znajdziesz TUTAJ!
Kto zapoznaje z instrukcjami bhp?

Samo umieszczenie instrukcji przy stanowisku pracy nie jest równoznaczne z zapoznaniem się z nimi przez pracowników. Dlatego, pomimo braku formalnej dyspozycji przepisów bhp, warto uzyskiwać od pracowników oświadczenia potwierdzające zapoznanie się z każdą z udostępnionych im instrukcji. Może to mieć szczególnie istotne znaczenie dla celów dowodowych w razie ciężkiego wypadku przy pracy, gdy do zakładu pracy wkroczy np. prokurator. Standardowo przyjmuje się, że to bezpośredni przełożony odpowiada za zapoznanie oraz sformalizowanie zapoznania pracownika z instrukcjami i procedurami BHP.

Więcej znajdziesz TUTAJ!

POROZMAWIAJMY

 

Każdorazowo zakres tworzone dokumentacji dostosowany jest do Twoich potrzeb. Cechą szczególnie nas charakteryzującą jest indywidualizacja poszczególnych dokumentów. U nas nie dostaniesz "ogółu". Pracodawcy i pracownicy są co raz bardziej świadomi- nie pozwól sobie na błędy.