1. Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

Dokumentacja mająca za zadanie w sposób jasny i czytelny przedstawić pracownikowi jakie zagrożenia czekają go w trakcie wykonywania pracy. Niezależnie od tego jakie jest to stanowisko, taką dokumentację ryzyka zawodowego trzeba wykonać zawsze, a pracownik musi się z nią zapoznać. Dokonując oceny ryzyka zawodowego warto wziąć pod uwagę wszelkie możliwe zagrożenia, czasem te z pozoru absurdalne, aby mieć pewność, że nasz pracownik ma świadomość zagrożeń, które mogą go spotkać w pracy.

Ocena ryzyka zawodowego

Kodeks Pracy Art. 226.

Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyk oraz informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Co, gdzie i jak z ORZ?

Ocenę ryzyka powinno się przeprowadzać w możliwie najprostszy sposób. W wielu małych przedsiębiorstwach nie występują liczne zagrożenia i przeważnie można je łatwo zidentyfikować. Wskazane jest, aby identyfikowanie zagrożeń i ocenianie związanych z nimi zagrożeń opierało się o zasady zdrowego rozsądku. Informacje potrzebne do przeprowadzenia rzetelnej oceny ryzyka zawodowego:

 • Lokalizacja stanowiska pracy i/lub realizowanych na nim zadań.
 • Określenie ilości osób, pracujących na stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem osób szczególnie podatnych na oddziaływanie zagrożeń, takich jak np. kobiety w ciąży, młodociani, pracownicy starsi, osoby niepełnosprawne, dla których często celowe jest ustalanie szczególnych kryteriów dopuszczalności ryzyka zawodowego.
 • Określenie stosowanych środków pracy, materiałów i wykonywanych operacji technologicznych.
 • Weryfikacja wykonywanych zadań, czynności oraz sposobu i czasu ich wykonywania przez pracujące na stanowisku osoby (z uwzględnieniem zadań nieprodukcyjnych, jak np. konserwacja maszyn lub sprzątanie stanowiska pracy).
 • Analiza wymagań przepisów prawnych i norm, odnoszących się do analizowanego stanowiska.
 • Analiza zagrożeń, które już zostały zidentyfikowane, i ich źródeł.
 • Weryfikacja zagrożeń zewnętrznych mogących negatywnie wpłynąć na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
 • Określenie faktycznych skutków występujących zagrożeń.
 • Podsumowanie stosowanych środków ochrony.
 • Analiza wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych oraz innych dolegliwości zdrowotnych.
 • Określenie zakresu realizacji osób niezatrudnionych na ocenianym stanowisku pracy, które mogą powodować dodatkowe zagrożenia.
 • Uwzględnienie psychospołecznego środowiska pracy.
 • Omówienie zmian, w tym zmian przejściowych i ich wpływ na procesy, materiały, środowisko pracy. 

Nie musisz być z tym sam!

Pamiętaj, że jako pracodawca to właśnie Ty jesteś odpowiedzialny za stan BHP w firmie. Jednak nie musisz zostać ze wszystkim sam. Wspieramy m.in. zakłady obróbki metali, sklepy detaliczne, hurtownie różnego rodzaju, centra dystrybucyjne, stolarnie, piekarnie, rzeźnie, zakłady przemysłowe (produkcyjne) i inne.

Szukasz „Ocena ryzyka zawodowego”? Skontaktuj się z nami- TUTAJ. Nasza współpraca przyniesie wiele korzyści. Nie musisz zatrudniać specjalisty ds. BHP bezpośrednio. Skorzystaj z pomocy w formie comiesięcznej obsługi- wsparcie merytoryczne 24/7. Zajmij się realizacją swoich celów jako przedsiębiorca.

Co to jest ocena ryzyka zawodowego bhp?

Ocenę ryzyka zawodowego można rozumieć jako dokładne sprawdzenie i ocenę, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Dzięki niej można zweryfikować czy zastosowano wystarczające środki ograniczające lub eliminujące zagrożenia oraz określić, co należy jeszcze zrobić, aby do tego doprowadzić.

Więcej znajdziesz TUTAJ!

Co to jest ryzyko zawodowe na stanowisku pracy?
Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń mogących spowodować niekorzystne dla zdrowia skutki, które są wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania pracy.
Więcej znajdziesz TUTAJ!
Jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodoweg- przykładowa metoda?

Krok 1: Zidentyfikuj zagrożenia. Krok 2: Ustal, kto może ulec wypadkowi lub zachorować. Krok 3: Oszacuj ryzyko zawodowe wynikające z zagrożeń i oceń, czy zastosowane środki ochrony są właściwe oraz czy należy podjąć jeszcze jakieś działania w celu dalszego ograniczenia tego ryzyka. Krok 4: Udokumentuj wyniki.....

Więcej znajdziesz TUTAJ!

POROZMAWIAJMY

 

Każdorazowo zakres obsługi dostosowany jest do Twoich potrzeb. Cechą szczególnie nas charakteryzującą jest faktyczna obecność- określona ilość godzin pracy mierzona realizowanymi zadaniami! Pracodawcy i pracownicy są co raz bardziej świadomi- nie pozwól sobie na błędy.