1. Współpraca

Szkolenie wstępne BHP

 

Szkolenie wstępne BHP jest jednym z kluczowych szkoleń prowadzonych nowemu pracownikowi. Jest to jeden elementów, między innymi, prawidłowo zrealizowanego onboardingu pracownika. Czy jakieś korzyści płyną z tego szkolenia poza spokojem wewnętrznym? Myślę, że ten tekst Cię do tego przekona.

W skład szkolenia wstępnego BHP wchodzi szkolenie ogólne BHP (instruktaż ogólny) i szkolenie stanowiskowe BHP (instruktaż stanowiskowy). Dokładny zakres obu szkoleń określa załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Materiały i prezentacja ze szkolenia wstępnego BHP

Kodeks Pracy Art. 2373. § 2.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.


Opłaci Ci się to?

Tak, szkolenie wstępne BHP ma bezpośredni wpływ na zrozumienie przez pracownika panującej kultury bezpieczeństwa w firmie. Poza spełnieniem wytycznych ustawodawcy prawidłowo przeprowadzone szkolenie pozwoli Ci m.in. na:

 • Weryfikację podejścia osoby zatrudnionej- jej wgląd na BHP.
 • Przedstawienie wymagań w stosunku do pracownika.
 • Zwrócenie uwagi na początkowo podejmowane decyzje.
 • Przedstawienie dotychczas wdrożonych działań w zakresie BHP i skutków tych realizacji.
 • Poznanie pracownika i skorzystanie z jego poznanych wcześniej rozwiązań.
 • Wpłynięcie na zapewnienie odpowiedniej reakcji w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego, niebezpiecznego.
 • Pozytywne wpłynięcie na ogólną kulturę bezpieczeństwa.
 • Zweryfikowanie wyzwań i błędów stwierdzonych przez pracownika obiektywnego, czyli nieprzystosowanego.
Co składa się na szkolenie wstępne w dziedzinie BHP?

Szkolenie wstępne składa się z dwóch etapów: szkolenie wstępne ogólne - instruktaż ogólny, szkolenie wstępne na stanowisku pracy - instruktaż stanowiskowy.

Cele instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami z zakresu bhp o charakterze ogólnym, przepisami obowiązującymi u danego pracodawcy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy powinien obejmować zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy oraz ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki. Przede wszystkim celem szkolenia wstępnego na stanowisku pracy jest bezpieczne wykonywanie pracy na danym stanowisku.

Kiedy należy odbyć szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP powinno odbyć się w dniu przystąpienia przez pracownika do pracy, tj. pierwszego dnia, nim pracownik przystąpi do swoich obowiązków. Pierwsza cześć szkolenia wstępnego – instruktaż ogólny trwa 3 godziny lekcyjne. Druga część – instruktaż stanowiskowy trwa 8 godzin lekcyjnych (w przypadku pracowników na stanowiskach np. robotniczych).

Kto może przeprowadzać instruktaż ogólny szkolenia wstępnego?

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bhp, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania.

Zachęcam do kontaktu w celu realizacji. Poza samym szkoleniem wspieram pracodawcę w realizacji innych obowiązków związanych z zatrudnieniem.

Jak długo ważne jest szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP jest ważne maksymalnie 12 miesięcy. Osoby, które pracują na stanowiskach kierowniczych, muszą powtarzać szkolenie wstępne BHP co 6 miesięcy.

Szkolenie okresowe BHP

 

Co mówi ustawodawca o szkoleniu okresowym BHP? Czy dotyczy ono właśnie Ciebie? Kiedy pracodawca powinien je wykonać? Jak wygląda sytuacja awansujących kierowników? Czy szybciej znaczy lepiej? Jak realizuję podobne szkolenia? Zajrzyj TUTAJ.

W większości przypadków szkolenie jest wymagane. Kluczowe jest w tym miejscu wskazanie Art.  237(3) (Dz.U.2020.1320 Kodeks Pracy). Szczególnie ważny jest w tym miejscu §2 (wyżej przytoczony).

Przed realizacją szkoleń okresowych BHP należy określić:

 • szczegółowe zasady szkoleń BHP,
 • zakresy tych szkoleń,
 • wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkoleń,
 • zwolnienia dotyczące odbywania szkoleń.

Ile to będzie trwało?

Szkolenie okresowe BHP nie jest szkoleniem, które może trwać 15 minut- FAKT! Czas trwania szkolenia zależy w dużej mierze od tego na jakie zadania wykonuje dany pracownik i jakie zagrożenia na nich występują. Jakie grupy wyróżniamy?

 • Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami- minimum 16 godzin lekcyjnych. Prowadzone w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.
 • Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych- minimum 8 godzin lekcyjnych. Prowadzone w formie formie instruktażu.
 • Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych- minimum 16 godzin lekcyjnych. Prowadzone w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.
 • Szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby- minimum 32 godzin lekcyjnych. Prowadzone w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.
 • Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz innych (o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6)- minimum 8 godzin lekcyjnych. Prowadzone w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.

Pamiętaj, że ważność szkolenia jest „różna„.

 • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych- 3 lata, a w przypadku gdy wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne- 1 rok.
 • Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami (np. kierownicy, mistrzowie czy brygadziści)- 5 lat.
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, służby BHP i inne osoby wykonujące zadania tej służby, inni pracownicy (niewymienieni w pozostałych punktach)- 5 lat.
 • Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych- 6 lat.

PS: Pamiętaj, że 1 godzina lekcyjna to 45minut zegarowych! W związku z tym, 8 godzin lekcyjnych to 6 godzin zegarowych.

Jak często należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?

Według obowiązującego w Polsce prawa, pracodawcy mają obowiązek odbywać i organizować dla swoich pracowników cykliczne kursy z zakresu BHP. Nie jest to jednak jednolity termin dla wszystkich branż – przepisy bowiem wskazują różne maksymalne okresy pomiędzy szkoleniami w zależności od stopnia ryzyka poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.

Wszystkie konieczne informacje, uwzględniając terminy, przedstawiono TUTAJ.

Czy pracodawca może przeprowadzać szkolenia okresowe BHP?

Okresowe szkolenia BHP może przeprowadzać sam pracodawca (po ukończeniu niezbędnego szkolenia i dla wybranych grup pracowniczych) bądź może zlecić ich wykonanie jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność szkoleniową w tej dziedzinie.

W jakim celu przeprowadza się szkolenie okresowe pracowników?

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Stale to robię!

Systematycznie realizuję szkolenia BHP (wstępne, okresowe bądź tematyczne). Przed każdym z nich poznaję zakład i wyzwania przed nim stojące. W związku z tym, szkolenia są dopasowane do Twoich potrzeb. Natomiast, w trakcie szkolenia, stawiam głównie na kontakt z pracownikiem- analizy przypadków, krzyżówki, filmiki i inne narzędzia.

Obecnie, obsługuję firmy na terenie województwa opolskiego (m.in. Opole, Skarbimierz, Niemodlin, Namysłów, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Nysa, Kluczbork, Prudnik) i dolnośląskiego (m.in. Kłodzko, Oława)- pozwól zadbać również o Twój zakład i dołącz do grona spokojnych pracodawców! Więcej informacji na temat możliwej współpracy znajdziesz klikając WSPÓŁPRACA.

WYCENA I TERMINY

 

Cena jest zależna od miejsca szkolenia oraz ilości osób biorących udział w nim. Każda dodatkowa osoba gwarantuje obniżenie średniej ceny szkolenia w przeliczeniu na jednego pracownika. W pakiet wchodzą materiały szkoleniowe oraz spotkanie. Wspieram pracodawcę w realizacji wszystkich działań związanych z BHP i zatrudnieniem nowego pracownika!