1. Współpraca
  2. INNE USŁUGI

Usługi BHP

 

Audyt BHP

 

od 400 zł

WIĘCEJ INFORMACJI

Kontrola skupiająca się na analizie warunków panujących w zakładzie pracy, świadomości pracowników i stosowania się do przepisów nałożonych przez ustawodawcę w zakresie BHP (możliwość rozszerzenia o ochronę przeciwpożarową). W trakcie wizyty skupiam się na stwierdzeniu zakresów wymagających dostosowania do wymagań ustawodawcy. Kontrola zakończona jest obszernym raportem uwzględniającym uwagi oraz propozycje rozwiązań. Cena uzależniona od miejsca pracy, ilości stanowisk pracy, charakteru czy ilości zagrożeń występujących na stanowiskach.

Udział w postępowaniu
powypadkowym

 

od 400 zł

WIĘCEJ INFORMACJI

Udział w postępowaniu dotyczącym zdarzeń takich jak: wypadek przy pracy, wypadek w drodze do pracy lub z pracy do domu, wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, wypadek zleceniobiorcy. Wypadki w pracy nie przedawniają się, a pracownik/ pracodawca z tego tytułu jest uprawniony do szeregu świadczeń po spełnieniu wymagań prawnych- nie pozwól ich sobie odmówić (systematycznie odprowadzasz na nie odpowiednią składkę). Cena uzależniona jest od ciężkości zdarzenia, ilości wymaganych materiałów do zweryfikowania i zawiłości zdarzenia. Każde zdarzenie jest rozpatrywane indywidualnie. Podana cena dot. zdarzeń standardowych.

Inne usługi w zakresie BHP

 

do ustalenia

WIĘCEJ INFORMACJI

Inne usługi takie jak szkolenia tematyczne, obecność i wsparcie w ramach kontroli organów zewnętrznych, prowadzenie i sporządzenie rejestrów (wypadków, szkoleń, czynników szkodliwych, itp.), składanie wniosków o dofinansowanie na poprawę warunków pracy, tworzenie tabeli przydziału odzieży, wsparcie przy realizacji badań środowiska pracy. Ceny ustalane są indywidualnie.