Inne usługi

 

Ochrona przeciwpożarowa

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 

od 500 zł

WIĘCEJ INFORMACJI

Stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Twojego obiektu przy wykorzystaniu dostępnych materiałów. Wymóg sporządzenia IBP nie dotyczy obiektów których kubatura brutto budynku (lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową) nie przekracza 1000 m3, kubatura brutto budynku inwentarskiego nie jest większa niż 1500 m3, powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek wynosi maksymalnie 1000 m3. Cena jest uzależniona od kubatury, przeznaczenia i indywidualnych cech obiektu.

Prowadzenie próbnej ewakuacji

 

od 250 zł

WIĘCEJ INFORMACJI

Sporządzenie stosownej dokumentacji skierowanej do Straży Pożarnej, przygotowanie zakładu oraz udział w próbnej ewakuacji obiektu zakończony sporządzeniem raportu uwzględniając uwagi i zalecenia dot. zdarzenia. Cena jest uzależniona od przeznaczenia obiektu, ilości osób ewakuowanych oraz stosowanych zabezpieczeń.

Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej

 

od 100 zł

za osobę

WIĘCEJ INFORMACJI

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej uwzględniające wszystkie aspekty występujące w Twoim zakładzie. Podana kwota jest minimalną za szkolenie i jest zależna od dostosowanego zakresu (możliwości zakładu) oraz ilości osób biorących udział w szkoleniu.

Pozostałe

 

SZKOLENIE OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH

 

od 250 zł

za osobę

WIĘCEJ INFORMACJI

Szkolenie przygotowujące do odbycia sprawdzenia kwalifikacji przed UDT w zakresie obsługi wózków widłowy (poza wózkami widłowymi specjalizowanymi). Szkolenie teoretyczne przeprowadzone może być on-line. Szkolenie praktyczne oraz egzamin odbywają się w jednostce zleceniodawcy. Wspieram Cię podczas całego procesu (od skompletowania wniosków po egzamin). Cena uzależniona od miejsca i ilości dni szkolenia oraz od ilości uczestników.

Pomiary wydatku energetycznego

 

od 100 zł

za stanowisko

WIĘCEJ INFORMACJI

Pomiary wydatku energetycznego na stanowiskach pracy przy wykorzystaniu metody Lehmanna. Pomiary zakończone raportem z interpretacją. Cena jest zależna od ilości stanowisk, jakości chronometrażu pracy i miejsca wykonania pomiaru.

Pomiary natężenia oświetlenia

 

od 300 zł

WIĘCEJ INFORMACJI

Pomiary natężenia oświetlenia oraz olśnienia na stanowiskach pracy z odniesieniem do wymagań prawnych. Pomiary są realizowane gdy na zewnątrz natężenie oświetlenia wynosi mniej niż 5lx. Cena pomiarów jest zależna od ilości punktów pomiarowych (ilości pomieszczeń, ilości stanowisk, powierzchni objętej pomiarami, miejscem wykonania pomiarów).

Kontrola systemów regałowych

 

od 400 zł

WIĘCEJ INFORMACJI

Kontrola systemów regałowych z ramienia pracodawcy. Weryfikacja uszkodzeń magazynowych systemów regałowych. Cena jest uzależniona od ilości oraz wysokości regałów oraz powierzchni magazynu.