1. Szkolenia okresowe BHP Krapkowice

Szkolenia okresowe BHP Krapkowice

Co mówi ustawodawca o szkoleniu okresowym BHP? Czy dotyczy ono właśnie Ciebie? Kiedy pracodawca powinien je wykonać? Jak wygląda sytuacja awansujących kierowników? Czy szybciej znaczy lepiej? Jak realizuję podobne szkolenia? Zajrzyj TUTAJ.

W większości przypadków szkolenie jest wymagane. Kluczowe jest w tym miejscu wskazanie Art.  237(3) (Dz.U.2020.1320 Kodeks Pracy). Szczególnie ważny jest w tym miejscu §2 (wyżej przytoczony).

Kodeks Pracy Art. 2373. § 2.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.


Ile to będzie trwało?

Szkolenie okresowe BHP nie jest szkoleniem, które może trwać 15 minut- FAKT! Czas trwania szkolenia zależy w dużej mierze od tego na jakie zadania wykonuje dany pracownik i jakie zagrożenia na nich występują. Jakie grupy wyróżniamy?

  • Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami- minimum 16 godzin lekcyjnych. Prowadzone w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.
  • Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych- minimum 8 godzin lekcyjnych. Prowadzone w formie formie instruktażu.
  • Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych- minimum 16 godzin lekcyjnych. Prowadzone w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.
  • Szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby- minimum 32 godzin lekcyjnych. Prowadzone w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.
  • Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz innych (o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6)- minimum 8 godzin lekcyjnych. Prowadzone w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.

Pamiętaj, że ważność szkolenia jest „różna”.

  • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych- 3 lata, a w przypadku gdy wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne- 1 rok.
  • Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami (np. kierownicy, mistrzowie czy brygadziści)- 5 lat.
  • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, służby BHP i inne osoby wykonujące zadania tej służby, inni pracownicy (niewymienieni w pozostałych punktach)- 5 lat.
  • Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych- 6 lat.

PS: Pamiętaj, że 1 godzina lekcyjna to 45minut zegarowych! W związku z tym, 8 godzin lekcyjnych to 6 godzin zegarowych.

Jak często należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?

Według obowiązującego w Polsce prawa, pracodawcy mają obowiązek odbywać i organizować dla swoich pracowników cykliczne kursy z zakresu BHP. Nie jest to jednak jednolity termin dla wszystkich branż – przepisy bowiem wskazują różne maksymalne okresy pomiędzy szkoleniami w zależności od stopnia ryzyka poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.

Wszystkie konieczne informacje, uwzględniając terminy, przedstawiono TUTAJ.

W jakim celu przeprowadza się szkolenie okresowe pracowników?

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Nie musisz być z tym sam!

Szukasz „Szkolenia okresowe BHP Krapkowice”? Skontaktuj się z nami- TUTAJ. Nasza współpraca przyniesie wiele korzyści. Organizujemy je systematycznie. Przed każdym z nich poznajemy zakład i wyzwania przed nim stojące. W związku z tym, szkolenia są dopasowane do Twoich potrzeb. Natomiast, w trakcie szkolenia, stawiamy głównie na kontakt z pracownikiem- analizy przypadków, krzyżówki, filmiki i inne narzędzia.

Pamiętaj, że jako pracodawca to właśnie Ty jesteś odpowiedzialny za stan BHP w firmie. Jednak nie musisz zostać ze wszystkim sam. Wspieramy m.in. zakłady obróbki metali, sklepy detaliczne, hurtownie różnego rodzaju, centra dystrybucyjne, stolarnie, piekarnie, rzeźnie, zakłady przemysłowe (produkcyjne) i inne. Nie musisz zatrudniać specjalisty ds. BHP bezpośrednio. Skorzystaj z pomocy w formie comiesięcznej obsługi- wsparcie merytoryczne 24/7. Zajmij się realizacją swoich celów jako przedsiębiorca.

POROZMAWIAJMY

 

Każdorazowo zakres szkolenia dostosowany jest do Twoich potrzeb. Cechą szczególnie nas charakteryzującą jest przedstawianie tematyki w sposób jasny, zrozumiały i zabawny! Materiały i sposoby prowadzenia aktualizujemy na bieżąco aby każde szkolenie wnosiło wartość dla Twojego przedsiębiorstwa.