1. Szkolenia z pierwszej pomocy

Szkolenie z pierwszej pomocy

 

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w celu utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw wypadku przed przybyciem specjalistycznej pomocy. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy wchodzi w zakres zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Prowadzimy również szkolenia z udzielania “Pierwszej Pomocy Przedmedycznej”. Szkolenia z pierwszej pomocy mają zapewnić pracodawcy spełnienie art. 2091. § 1. pkt. 2 Kodeksu Pracy.

Kodeks Pracy Art. 2091. § 1.

Pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Czego dowiedzą się Twoi pracownicy?

W trakcie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy uczestnicy dowiedzą się o prostych czynnościach wykonywanych przed przybyciem ratowników- m.in. czym jest RKO czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa i jak ją prawidłowo wykonać, jak sprawdzać podstawowe funkcje życiowe osoby poszkodowanej. Dodatkowo, nauczą się prawidłowo i skutecznie podawać informację podczas rozmowy telefonicznej z dyspozytorem numeru alarmowego. Po szkoleniu Kursant będzie umiał prawidłowo postępować w przypadkach:

  • zatrzymania krążenia i oddechu,
  • zasłabnięć i omdleń,
  • napadów epilepsji,
  • oparzeń,
  • opatrywaniu krwotoków,
  • unieruchamianiu złamań,
  • ciał obcych w drogach oddechowych,
  • obsługi AED.
Na czym polega pierwsza pomoc przedmedyczna?

Pierwsza pomoc przedmedyczna polega na udzieleniu osobie będącej w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia wsparcia na miarę własnych możliwości, umiejętności i wiedzy oraz niezwłocznym zawiadomieniu o tym zdarzeniu służb ratunkowych.

Dlaczego pierwsza pomoc przedmedyczna jest ważna?

Gdy dana osoba jest w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia czy życia, prawidłowo udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna zwiększa szanse na jej uratowanie w miejscu zdarzenia. Taka sytuacja może być wynikiem wypadku, odniesionego urazu czy nagłego ataku choroby.

Jaki jest cel udzielania pierwszej pomocy?

Głównym celem udzielenia pierwszej pomocy jest ratowanie życia i zdrowia poszkodowanego poprzez: podtrzymanie czynności życiowych, ograniczanie skutków obrażeń lub nagłych zachorowań, zapewnienie bezpiecznej pozycji oraz przygotowanie do dalszego postępowania lekarskiego.

Jak zachęcić do udzielania pierwszej pomocy?

Ważne jest, abyśmy uświadomili sobie, że osoba nie oddychająca ma tylko 4 minuty zanim jej mózg zacznie umierać. Ważne jest to abyśmy mieli świadomość, że tą osobą możemy być my sami lub członkowie naszych rodzin.

Stale to robię!

Szkolenie z pierwszej pomocy? Organizuję je systematycznie. Przed każdym z nich poznaję zakład i wyzwania przed nim stojące. W związku z tym, szkolenia są dopasowane do Twoich potrzeb. Natomiast, w trakcie szkolenia, stawiam głównie na kontakt z pracownikiem i praktykę!

Obecnie, obsługuję firmy na terenie województwa opolskiego (m.in. Opole, Skarbimierz, Niemodlin, Namysłów, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Nysa, Kluczbork, Prudnik) i dolnośląskiego (m.in. Kłodzko, Oława)- pozwól zadbać również o Twój zakład i dołącz do grona spokojnych pracodawców! Więcej informacji na temat możliwej współpracy znajdziesz klikając WSPÓŁPRACA.

WYCENA I TERMINY

 

Cena jest zależna od miejsca szkolenia oraz ilości osób biorących udział w nim. Każda dodatkowa osoba gwarantuje obniżenie średniej ceny szkolenia w przeliczeniu na jednego pracownika. W pakiet wchodzą materiały szkoleniowe oraz spotkanie. Wspieram pracodawcę w realizacji wszystkich działań związanych z zapewnieniem warunków w których w momencie wystąpienia wypadku pracownicy będą wiedzieli jak działać!