1. Szkolenie wstępne BHP Strzelce...

Szkolenie wstępne BHP Strzelce Opolskie 

Jedno z kluczowych szkoleń prowadzonych nowemu pracownikowi. Jest to jeden elementów, między innymi, prawidłowo zrealizowanego onboardingu pracownika. Czy jakieś korzyści płyną z tego szkolenia poza spokojem wewnętrznym? Myślę, że ten tekst Cię do tego przekona.

W skład szkolenia wstępnego BHP wchodzi szkolenie ogólne BHP (instruktaż ogólny) i szkolenie stanowiskowe BHP (instruktaż stanowiskowy). Dokładny zakres obu szkoleń określa załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Materiały i prezentacja ze szkolenia wstępnego BHP

Kodeks Pracy Art. 2373. § 2.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.


Opłaci Ci się to?

Tak, szkolenie wstępne BHP ma bezpośredni wpływ na zrozumienie przez pracownika panującej kultury bezpieczeństwa w firmie. Poza spełnieniem wytycznych ustawodawcy prawidłowo przeprowadzone szkolenie pozwoli Ci m.in. na:

  • Weryfikację podejścia osoby zatrudnionej- jej wgląd na BHP.
  • Przedstawienie wymagań w stosunku do pracownika.
  • Zwrócenie uwagi na początkowo podejmowane decyzje.
  • Przedstawienie dotychczas wdrożonych działań w zakresie BHP i skutków tych realizacji.
  • Poznanie pracownika i skorzystanie z jego poznanych wcześniej rozwiązań.
  • Wpłynięcie na zapewnienie odpowiedniej reakcji w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego, niebezpiecznego.
  • Pozytywne wpłynięcie na ogólną kulturę bezpieczeństwa.
  • Zweryfikowanie wyzwań i błędów stwierdzonych przez pracownika obiektywnego, czyli nieprzystosowanego.
Co składa się na szkolenie wstępne w dziedzinie BHP?

Szkolenie wstępne składa się z dwóch etapów: szkolenie wstępne ogólne - instruktaż ogólny, szkolenie wstępne na stanowisku pracy - instruktaż stanowiskowy.

Cele instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami z zakresu bhp o charakterze ogólnym, przepisami obowiązującymi u danego pracodawcy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy powinien obejmować zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy oraz ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki. Przede wszystkim celem szkolenia wstępnego na stanowisku pracy jest bezpieczne wykonywanie pracy na danym stanowisku.

Więcej znajdziesz TUTAJ!

Kiedy należy odbyć szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP powinno odbyć się w dniu przystąpienia przez pracownika do pracy, tj. pierwszego dnia, nim pracownik przystąpi do swoich obowiązków. Pierwsza cześć szkolenia wstępnego – instruktaż ogólny trwa 3 godziny lekcyjne. Druga część – instruktaż stanowiskowy trwa 8 godzin lekcyjnych (w przypadku pracowników na stanowiskach np. robotniczych).

Jak długo ważne jest szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP jest ważne maksymalnie 12 miesięcy. Osoby, które pracują na stanowiskach kierowniczych, muszą powtarzać szkolenie wstępne BHP co 6 miesięcy.

Nie musisz być z tym sam!

Szukasz „Szkolenie wstępne BHP Strzelce Opolskie”? Skontaktuj się z nami- TUTAJ. Nasza współpraca przyniesie wiele korzyści. Organizujemy je systematycznie. Przed każdym z nich poznajemy zakład i wyzwania przed nim stojące. W związku z tym, szkolenia są dopasowane do Twoich potrzeb. Natomiast, w trakcie szkolenia, stawiamy głównie na kontakt z pracownikiem- analizy przypadków, krzyżówki, filmiki i inne narzędzia.

Pamiętaj, że jako pracodawca to właśnie Ty jesteś odpowiedzialny za stan BHP w firmie. Jednak nie musisz zostać ze wszystkim sam. Wspieramy m.in. zakłady obróbki metali, sklepy detaliczne, hurtownie różnego rodzaju, centra dystrybucyjne, stolarnie, piekarnie, rzeźnie, zakłady przemysłowe (produkcyjne) i inne. Nie musisz zatrudniać specjalisty ds. BHP bezpośrednio. Skorzystaj z pomocy w formie comiesięcznej obsługi- wsparcie merytoryczne 24/7. Zajmij się realizacją swoich celów jako przedsiębiorca.

POROZMAWIAJMY

 

Każdorazowo zakres obsługi dostosowany jest do Twoich potrzeb. Cechą szczególnie nas charakteryzującą jest faktyczna obecność- określona ilość godzin pracy mierzona realizowanymi zadaniami! Pracodawcy i pracownicy są co raz bardziej świadomi- nie pozwól sobie na błędy.