1. Współpraca

Usługi BHP

 

Oustourcing BHP

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Stała obsługa BHP, nadzór BHP w Twoim zakładzie. Cena usługi jest uzależniona od ilości zatrudnionych pracowników, branży w której działa Twoja firma oraz częstotliwości wizyt.

Szkolenie wstępne BHP

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Pierwsze szkolenie BHP (obowiązkowe) skierowane dla nowego pracownika w zakładzie. Instruktaż ogólny omawiający tematykę podstawowych przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Podana cena dot. szkolenia dla 1-os. W innych przypadkach cena jest zależna od miejsca szkolenia oraz ilości osób biorących udział w nim.

Szkolenie okresowe BHP

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Pierwsze szkolenie BHP (obowiązkowe) skierowane dla nowego pracownika w zakładzie. Instruktaż ogólny omawiający tematykę podstawowych przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Podana cena dot. szkolenia dla 1-os. W innych przypadkach cena jest zależna od miejsca szkolenia oraz ilości osób biorących udział w nim.

Kontrola BHP

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Kontrola skupiająca się na analizie warunków panujących w zakładzie pracy, świadomości pracowników i stosowania się do przepisów nałożonych przez ustawodawcę. Kontrola stwierdzająca nieprawidłowości występujące w Twojej firmie, zakończona raportem z propozycjami rozwiązań. Cena uzależniona od miejsca i czasu trwania kontroli.

Udział w postępowaniu
powypadkowym

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Udział w postępowaniu dotyczącym zdarzeń takich jak: wypadek przy pracy, wypadek w drodze do pracy lub z pracy do domu, wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, wypadek zleceniobiorcy. Wypadki w pracy nie przedawniają się, a pracownik/ pracodawca z tego tytułu jest uprawniony do szeregu świadczeń. Cena uzależniona jest od ciężkości zdarzenia.

Opracowanie instrukcji BHP

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Instrukcja BHP dotycząca stanowiska pracy, obsługi maszyn i urządzeń oraz panujących warunków. Cena jest uzależniona od rodzaju urządzenia oraz zakresu jego obsługi.

Ocena ryzyka zawodowego

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Dokument przedstawiający ryzyko zawodowe. Metoda zgodna z wymaganiami ustawodawcy. Cena uzależniona od ilości zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy.

Inne usługi w zakresie BHP

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Inne usługi takie jak szkolenia tematyczne, obecność i wsparcie w ramach kontroli organów zewnętrznych, prowadzenie i sporządzenie rejestrów (wypadków, szkoleń, czynników szkodliwych, itp.), składanie wniosków o dofinansowanie na poprawę warunków pracy, tworzenie tabeli przydziału odzieży, wsparcie przy realizacji badań środowiska pracy. Ceny ustalane są indywidualnie.