Usługi BHP

 

Oustourcing BHP

 

od 12zł/os

WIĘCEJ INFORMACJI

Uwolnij swój czas i pozbądź się stresu związanego z zapewnieniem zgodnego z wymaganiami ustawodawcy stanu BHP w Twojej firmie. Postaw na stałą obsługę. Cena usługi jest uzależniona od ilości zatrudnionych pracowników, branży w której działasz, zakresu obsługi oraz częstotliwości wizyt na jednostce. Zakres dostosowuję do Twoich potrzeb przy uwzględnieniu dostępnego budżetu i wymagań przedsiębiorstwa.

Szkolenie wstępne BHP

 

do ustalenia

WIĘCEJ INFORMACJI

Pierwsze "szkolenie BHP" (obowiązkowe) skierowane dla nowego pracownika w zakładzie. Instruktaż ogólny omawiający tematykę podstawowych przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Cena jest zależna od miejsca szkolenia oraz ilości osób biorących udział w nim. Każda dodatkowa osoba gwarantuje obniżenie średniej ceny szkolenia w przeliczeniu na jednego pracownika. W pakiet wchodzą materiały szkoleniowe oraz spotkanie.

Szkolenie okresowe BHP

 

do ustalenia

WIĘCEJ INFORMACJI

Szkolenie okresowe BHP (obowiązkowe). Czas trwania oraz cena jest zależna od klasyfikacji stanowisk pracy osób biorących udział w szkoleniu. Możliwe grupy stanowisk: robotnicze, administracyjno-biurowe, pracodawcy oraz osoby kierujący pracownikami, inżynieryjno-techniczni, służba BHP, pracodawcy wykonujący zadania służby BHP. Szkolenia wykonywane są w formie stacjonarnej lub on-line- każdorazowo pracownik ma kontakt ze mną (osobą prowadzącą szkolenie). Uważam, że jakość szkolenia w dużej mierze zależy od formy przedstawienia materiału. Cena zależna jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu, formy szkolenia, miejsca szkolenia, grupy szkolonych stanowisk. Każdy pracownik dodatkowo otrzymuje materiały szkoleniowe.

Kontrola BHP

 

od 250 zł

WIĘCEJ INFORMACJI

Kontrola skupiająca się na analizie warunków panujących w zakładzie pracy, świadomości pracowników i stosowania się do przepisów nałożonych przez ustawodawcę w zakresie BHP (możliwość rozszerzenia o ochronę przeciwpożarową). W trakcie wizyty skupiam się na stwierdzeniu zakresów wymagających dostosowania do wymagań ustawodawcy. Kontrola zakończona jest obszernym raportem uwzględniającym uwagi oraz propozycje rozwiązań. Cena uzależniona od miejsca pracy, ilości stanowisk pracy, charakteru czy ilości zagrożeń występujących na stanowiskach.

Udział w postępowaniu
powypadkowym

 

od 300 zł

WIĘCEJ INFORMACJI

Udział w postępowaniu dotyczącym zdarzeń takich jak: wypadek przy pracy, wypadek w drodze do pracy lub z pracy do domu, wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, wypadek zleceniobiorcy. Wypadki w pracy nie przedawniają się, a pracownik/ pracodawca z tego tytułu jest uprawniony do szeregu świadczeń po spełnieniu wymagań prawnych- nie pozwól ich sobie odmówić (systematycznie odprowadzasz na nie odpowiednią składkę). Cena uzależniona jest od ciężkości zdarzenia, ilości wymaganych materiałów do zweryfikowania i zawiłości zdarzenia. Każde zdarzenie jest rozpatrywane indywidualnie. Podana cena dot. zdarzeń standardowych.

Opracowanie instrukcji i procedur BHP

 

od 10zł/szt

od 100zł za komplet

WIĘCEJ INFORMACJI

Tworzenie instrukcji BHP  oraz procedur wewnątrzzakładowych w tym zakresie. Dokumentacja dotycząca odpowiedniego, tj. bezpiecznego postępowania, dostosowana do wymagań prawnych- oparta o doświadczenie, dobre praktyki i rozwoju techniki. Cena ustalana jest indywidualnie i zależy w dużej mierze od zakresu urządzeń stosowanych oraz występujących zagrożeniach na stanowiskach pracy.

Ocena ryzyka zawodowego

 

od 80 zł

WIĘCEJ INFORMACJI

Ocena zagrożeń występujących w trakcie realizacji zadań na stanowiskach pracy. Cena uzależniona od ilości zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy.

Inne usługi w zakresie BHP

 

do ustalenia

WIĘCEJ INFORMACJI

Inne usługi takie jak szkolenia tematyczne, obecność i wsparcie w ramach kontroli organów zewnętrznych, prowadzenie i sporządzenie rejestrów (wypadków, szkoleń, czynników szkodliwych, itp.), składanie wniosków o dofinansowanie na poprawę warunków pracy, tworzenie tabeli przydziału odzieży, wsparcie przy realizacji badań środowiska pracy. Ceny ustalane są indywidualnie.