Uprawnienia energetyczne są najbardziej wiarygodnym potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych pracowników branży elektrycznej, cieplnej i gazowej. Obecnie pracodawcy kładą bardzo duży nacisk na kompetencje kadr, stąd od nowych i aktualnych pracowników wręcz oczekuje się, że będą legitymować się świadectwami kwalifikacyjnymi z zakresu eksploatacji i dozoru. Bardzo często są wymogiem koniecznym do podjęcia pracy.

Uprawnienia elektroenergetyczne, czyli elektryczne, cieplne i gazowe, uzyskuje się po ukończeniu szkolenia z zakresu tej tematyki (szkolenie G1, G2, G3) oraz po zdaniu egzaminu państwowego przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Jakie szkolenia SEP realizujemy?

G1 elektryczne- uczestnikiem tego szkolenia może być każda osoba, która wykonuje prace związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

G2 cieplne- przeznaczony dla osób wykonujących zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. Dotyczy to chociażby palaczy kotłów, serwisantów, instalatorów, monterów itd. 

G3 gazowe- przeznaczone dla specjalistów wykonujących zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe. Są to m.in. monterzy instalacji i kuchenek gazowych czy pracownicy rozlewni gazu.