Ustawienia Cookies

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.

Niektóre z nich są niezbędne do funkcjonowania strony, ale o innych możesz zadecydować sam.

BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy Opole

Szkolenia bhp oraz inne które wnoszą wartość. Dostosowujemy szkolenia do Twoich potrzeb. Wykorzystujemy materiały dodatkowe oraz gadżety. Elastyczne godziny jak i zakres szczegółowy szkoleń!

Współpracujmy

Szkolenie BHP dla pracodawcy Opole

Brak wiedzy o zagrożeniach związanych z wykonywaniem zadań na określonych stanowiskach często jest przyczyną wypadków. Przestrzeganie praw z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy należy do obowiązków zarówno osób zatrudnionych, jak i właścicieli firm. Oferowane kursy BHP i szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami skierowane są do podmiotów zarówno prywatnych, jak i publicznych.

Wszystkich zainteresowanych w Opolu profesjonalnym instruktażem - zapraszam do kontaktu i współpracy.

Cele szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarównokurs BHP dla pracodawcy, jak i szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami obejmujespektrum zagadnień. Ich celem jest w szczególności zaprezentowanie uczestnikom:

Okresowe szkolenie dla osób kierujących pracownikami oraz kurs BHP dla pracodawcy to zarówno wymóg prawa, jak i kluczowy element zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy i kultury organizacyjnej.

Prawa i obowiązki pracodawcy

W przypadku zatrudnienia więcej niż 100 osób właściciel firmy jest zobligowany do utworzenia służby BHP. To organ o charakterze doradczym i kontrolnym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast, kiedy liczba zatrudnionych jest mniejsza, zadania te może wykonywać wyznaczona konkretna osoba, która przeszła odpowiednie szkolenie i kursy lub specjalista zewnętrzny.

Zgodnie z prawem zapewnienie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach to kolejny obowiązek pracodawcy, który musi zagwarantować niezbędne środki do ratowania życia i zdrowia, a także zwalczania pożaru oraz wyznaczenia dróg ewakuacji pracowników.

Innym wymogiem jest przydzielanie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej osobom, które wykonują specjalistyczne prace. Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami są zobligowani do założenia i prowadzenia kart ewidencyjnych wydanych strojów, kasków, hełmów, okularów, masek, butów itp.

W ramach procesów technologicznych nie można stosować materiałów, półfabrykatów i surowców bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia zatrudnionych.

Szkolenie wstępne w zakresie BHP przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków służbowych oraz przeprowadzanie kursów okresowych - to kolejne wymogi formalne.

Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie BHP są regulowane w szczególności przez ustawę Kodeks pracy oraz rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie.

Program szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Tematyka organizowanych w Opolu kursów obejmuje kwestie dotyczące m.in.

Szkolenia i kursy BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w Opolu - postaw na profesjonalny instruktaż

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania służbowych zadań jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Oferowane okresowe szkolenia z zakresu BHP obejmują prawa i obowiązki pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.

W ramach organizowanych kursów uczestnicy zdobędą zarówno teoretyczną wiedzę, jak i praktyczne umiejętności, które pozwolą im efektywnie zarządzać sytuacjami kryzysowymi. Seminaria skupiają się na identyfikacji zagrożeń, ocenie ryzyka, organizacji bezpiecznych warunków pracy oraz zapewnieniu ochrony przed wszelkimi zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Każde okresowe szkolenie z zakresu praw i obowiązków pracodawców i osób kierujących pracownikami jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki branży, w której działa każde przedsiębiorstwo. Dzięki temu uczestnicy kursu otrzymują praktyczne i zindywidualizowane podejście, które pozwoli im skutecznie zastosować zdobytą wiedzę w swojej codziennej praktyce.

Postaw na profesjonalny instruktaż z praw i obowiązków i zapewnij bezpieczne środowisko pracy w swojej organizacji. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach okresowych i kursach BHP w Opolu przeznaczonych dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.