Organizujemy i prowadzamy szkolenia umożliwiające zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do obsługi urządzeń podlegających pod dozór techniczny. Długotrwała współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego oraz doświadczenie Instruktorów pozwala kompleksowo przygotować uczestników do egzaminu. 

Celem szkolenia jest najlepsze przygotowanie osób do odbycia egzaminu przed komisją UDT zgodnie z rozporządzeniem ministra przedsiębiorczości i technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

  • ćwiczenia z użyciem sprzętu zadeklarowanego do użycia w ramach egzaminu,
  • ćwiczenia teoretyczne wyjaśniające i omawiające zakres pytań przedstawionych przez UDT,
  • indywidualne podejście do wymagań zakładu i potrzeb przedsiębiorstwa względem uczestników.

Udostępniamy również materiały dodatkowe dla uczestników!

Jak wygląda organizacja szkolenia pod UDT?

  • elastyczny harmonogram zajęć - możliwość przeprowadzenia zajęć w godzinach porannych i popołudniowych, w weekendy jak i w tygodniu,
  • zajęcia teoretyczne odbywają się z odpowiednim wyprzedzenie i gwarantują dodatkowy czas na przygotowanie się w oparciu o przekazane materiały,
  • zajęcia praktyczne odbywają się w terminie zbliżonym do terminu egzaminu wyznaczonego przez UDT w jednostce klienta.

Jak wygląda kwestia organizacji egzaminu przed komisją UDT?

  • przeprowadzany przez Inspektorów z Urzędu Dozoru Technicznego,
  • wyznaczany w terminie ok. 15-45 dni po złożeniu niezbędnych dokumentów do UDT,
  • składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej,
  • miejsce egzaminu: miejsce jednostki Klienta.