Kodeks Pracy Art. 226.

Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyk oraz informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Co, gdzie i jak z ORZ?

Ocenę ryzyka powinno się przeprowadzać w możliwie najprostszy sposób. W wielu małych przedsiębiorstwach nie występują liczne zagrożenia i przeważnie można je łatwo zidentyfikować. Wskazane jest, aby identyfikowanie zagrożeń i ocenianie związanych z nimi zagrożeń opierało się o zasady zdrowego rozsądku. Informacje potrzebne do przeprowadzenia rzetelnej oceny ryzyka zawodowego:

Lokalizacja stanowiska pracy i/lub realizowanych na nim zadań.

Określenie ilości osób, pracujących na stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem osób szczególnie podatnych na oddziaływanie zagrożeń, takich jak np. kobiety w ciąży, młodociani, pracownicy starsi, osoby niepełnosprawne, dla których często celowe jest ustalanie szczególnych kryteriów dopuszczalności ryzyka zawodowego.

Określenie stosowanych środków pracy, materiałów i wykonywanych operacji technologicznych.

Weryfikacja wykonywanych zadań, czynności oraz sposobu i czasu ich wykonywania przez pracujące na stanowisku osoby (z uwzględnieniem zadań nieprodukcyjnych, jak np. konserwacja maszyn lub sprzątanie stanowiska pracy).

  • Analiza wymagań przepisów prawnych i norm, odnoszących się do analizowanego stanowiska.
  • Analiza zagrożeń, które już zostały zidentyfikowane, i ich źródeł.
  • Weryfikacja zagrożeń zewnętrznych mogących negatywnie wpłynąć na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
  • Określenie faktycznych skutków występujących zagrożeń.
  • Podsumowanie stosowanych środków ochrony.
  • Analiza wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych oraz innych dolegliwości zdrowotnych.
  • Określenie zakresu realizacji osób niezatrudnionych na ocenianym stanowisku pracy, które mogą powodować dodatkowe zagrożenia.
  • Uwzględnienie psychospołecznego środowiska pracy.
  • Omówienie zmian, w tym zmian przejściowych i ich wpływ na procesy, materiały, środowisko pracy.