Czy jakieś korzyści płyną z tego szkolenia poza spokojem wewnętrznym? Myślę, że ten tekst Cię do tego przekona.

W skład szkolenia wstępnego BHP wchodzi szkolenie ogólne BHP (instruktaż ogólny) i szkolenie stanowiskowe BHP (instruktaż stanowiskowy). Dokładny zakres obu szkoleń określa załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kodeks Pracy Art. 2373. § 2.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Opłaci Ci się to?

Tak, szkolenie wstępne BHP ma bezpośredni wpływ na zrozumienie przez pracownika panującej kultury bezpieczeństwa w firmie. Poza spełnieniem wytycznych ustawodawcy prawidłowo przeprowadzone szkolenie pozwoli Ci m.in. na:

  • Weryfikację podejścia osoby zatrudnionej- jej wgląd na BHP.
  • Przedstawienie wymagań w stosunku do pracownika.
  • Zwrócenie uwagi na początkowo podejmowane decyzje.
  • Przedstawienie dotychczas wdrożonych działań w zakresie BHP i skutków tych realizacji.
  • Poznanie pracownika i skorzystanie z jego poznanych wcześniej rozwiązań.
  • Wpłynięcie na zapewnienie odpowiedniej reakcji w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego, niebezpiecznego.
  • Pozytywne wpłynięcie na ogólną kulturę bezpieczeństwa.
  • Zweryfikowanie wyzwań i błędów stwierdzonych przez pracownika obiektywnego, czyli nieprzystosowanego.