1. Blog
 2. Bezpiecznie w pracy
 3. Szkolenie wstępne BHP, a komu to potrzebne…

Szkolenie wstępne BHP, a komu to potrzebne…

26 stycznia, 2021

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP jest jednym z kluczowych szkoleń w zakresie BHP. Jest to jeden elementów, na przykład prawidłowo przeprowadzonego onboardingu pracownika. Czy jakieś korzyści płyną z tego typu szkolenia poza spokojem przed PIP? Myślę, że ten tekst Cię do tego przekona.🧐

Co na to ustawodawca?

W pierwszej kolejności tematykę szkolenia wstępnego BHP przedstawia Kodeks Pracy.

Art. 2373. § 2.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Art. 2375. zwraca naszą uwagę na Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ciekawe jest to, że mimo szeregu zmian wprowadzonych na przestrzeni lat tekst ten nie doczekał się tekstu ujednoliconego. Wspomniane rozporządzenie omawia dokładnie szczegóły dotyczące omawianego tematu, tj. „Szkolenie wstępne BHP”.

W skład szkolenia wstępnego BHP wchodzi szkolenie ogólne BHP (instruktaż ogólny) i szkolenie stanowiskowe BHP (instruktaż stanowiskowy). Dokładny zakres obu szkoleń określa załącznik nr 1 w/w rozporządzenia.

Kto jest godzien wykonania?

Tak, nie byle kto może prowadzić instruktaż ogólny, tj.:

 • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • osoba wykonująca u pracodawcy zadania służby BHP,
 • pracodawca, który sam wykonuje takie zadania,
 • pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż stanowiskowy prowadzić może natomiast przeprowadza osoba kierująca pracownikami wyznaczona przez pracodawcę lub pracodawca.👇

Wykonujący jednak musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego❗

Zakres i formalności- BHP…

Szczerze, w 2 godziny i 15 minut instruktażu ogólnego oraz 6 godzin instruktażu stanowiskowego (zakładając, że w tych 6 godzinach przez 3 godziny mówimy o pracy samodzielnej pod nadzorem) nie ma możliwości przedstawić pracownikowi obszernie każdego z wymaganych tematów. Kluczowe dlatego jest wzbudzenie zainteresowania, chęci rozwijania poszczególnych tematów i poprawienia dotychczasowej świadomości pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie skupić należy się na stanie faktycznym zakładu, najważniejszych zagrożeniach w nim występujących korzystając z możliwości łączenia poszczególnych tematów w oparciu o dane historyczne!

Szkolenie powinno zakończyć się dopełnieniem formalności, czyli. wypełnieniem karty szkolenia wstępnego! Pamiętaj, że braki dotyczące szkoleń w zakresie BHP moją znaczący wpływ na wypadkowość i ewentualne konsekwencje w stosunku do pracodawcy.

Opłaci Ci się to?

Pamiętaj o tym, że szkolenie wstępne BHP ma bezpośredni wpływ na rozumienie przez pracownika panującej kultury bezpieczeństwa w firmie. Poza spełnieniem wytycznych ustawodawcy prawidłowo przeprowadzone szkolenie pozwoli Ci m.in.:

 • Weryfikacja podejścia osoby zatrudnionej- jej wgląd na BHP.
 • Jasno określić wymagania w stosunku do pracownika.
 • Zwrócić uwagę i wpłynąć na początkowo podejmowane decyzje.
 • Przedstawić pozytywy dotychczas wdrożonych działań w zakresie BHP i skutki tych realizacji.
 • Poznać pracownika i skorzystać z jego poznanych wcześniej rozwiązań.
 • Zapewnić odpowiednią reakcję w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego, niebezpiecznego.
 • Pozytywnie wpłynąć na ogólną kulturę bezpieczeństwa.
 • Zweryfikować wyzwania i błędy stwierdzone przez pracownika obiektywnego, czyli nieprzystosowanego.

Nie trać czasu, zadzwoń

Instruktaż ogólny to jedna z usług którą bardzo często realizuję w ramach stałej współpracy z klientami- tak, w ramach np. outsourcingu. Instruktaż prowadzony jest w wersji stacjonarnej lub on-line. Korzystam z szeregu ciekawych form wpływających na jego efektywność, np. krzyżówki, burza mózgu, analiza wypadku.

Dane kontaktowe znajdziesz klikając KONTAKT. Zachęcam również do zapoznania się z ofertą odnośnie świadczonych usług- nie trać czasu, zaufaj specjaliście. Więcej informacji znajdziesz klikając WSPÓŁPRACA.

najnowsze wpisy w kategorii

 
BHP-okulary-hełm-kask-nauszniki

Chroń siebie- ŚOI, a BHP!

Po co Ci środki ochrony indywidualnej (ŚOI) i z czego wynika konieczność ich wydania/ stosowania? Jak ten temat ma się [...]

Przeczytaj
Wózek-widłowy-BHP-szkolenie

BHP, a wózek widłowy!

Czy Twoje uprawnienia są ważne? Pamiętaj o sprawdzeniu uprawnień „wózkowego”! Myślę, że warto wiedzieć jak wygląda sytuacja obecnie… Od 10.08.2018r. [...]

Przeczytaj