1. Blog
 2. Bezpiecznie w pracy
 3. Szkolenie BHP… Zmarnowane 8...

Szkolenie BHP… Zmarnowane 8 godzin lekcyjnych?

16 marca, 2021

Co mówi ustawodawca o szkoleniu okresowym BHP? Czy dotyczy ono właśnie Ciebie? Kiedy pracodawca powinien je wykonać? Jak wygląda sytuacja awansujących kierowników? Czy szybciej znaczy lepiej? Jak realizuję podobne szkolenia?

Może nie muszę?

W większości przypadków szkolenie jest wymagane. Kluczowe jest w tym miejscu wskazanie Art.  2373 (Dz.U.2020.1320 Kodeks Pracy). Szczególnie ważny jest w tym miejscu §2. 

§  2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Istnieją wyjątki!

Dlaczego wcześniej zaznaczyłem, że wymóg dotyczy większości przypadków? Dlatego, że istnieje pewna grupa pracodawców, którym ustawodawca umożliwia odstąpienie od wykonywania szkoleń okresowych BHP. Określa to §22.

§  22Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne.

Dodatkowo, zwróć uwagę na to RozporządzenieDz.U. 2019 poz. 757!

Pamiętaj, bierz pod uwagę bezpieczeństwo pracowników. Szkolenie BHP (w tym przypadku okresowe) jest jednym z punktów w zakresie budowania kultury bezpieczeństwa w zakładzie- nie warto go zaniedbywać.

Gdzie szukać dalej?

Udało nam się określić czy obowiązek realizacji szkoleń dotyczy pracowników w Twoim zakładzie. Kolejny krok kieruje nas do Rozporządzenia (Dz.U.2004.180.1860), które to określa:

 • szczegółowe zasady szkoleń BHP,
 • zakresy tych szkoleń,
 • wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkoleń,
 • zwolnienia dotyczące odbywania szkoleń.

Ile to będzie trwało?

Szkolenie okresowe BHP nie jest szkoleniem, które może trwać 15 minut- FAKT! Czas trwania szkolenia zależy w dużej mierze od tego na jakie zadania wykonuje dany pracownik i jakie zagrożenia na nich występują. Jakie grupy wyróżniamy?

 • Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami- minimum 16 godzin lekcyjnych. Prowadzone w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.
 • Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych- minimum 8 godzin lekcyjnych. Prowadzone w formie formie instruktażu.
 • Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych- minimum 16 godzin lekcyjnych. Prowadzone w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.
 • Szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby- minimum 32 godzin lekcyjnych. Prowadzone w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.
 • Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz innych (o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6)- minimum 8 godzin lekcyjnych. Prowadzone w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.

Pamiętaj, że ważność szkolenia jest „różna„.

 • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych- 3 lata, a w przypadku gdy wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne- 1 rok.
 • Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami (np. kierownicy, mistrzowie czy brygadziści)- 5 lat.
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, służby BHP i inne osoby wykonujące zadania tej służby, inni pracownicy (niewymienieni w pozostałych punktach)- 5 lat.
 • Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych- 6 lat.

PS: Pamiętaj, że 1 godzina lekcyjna to 45minut zegarowych! W związku z tym, 8 godzin lekcyjnych to 6 godzin zegarowych.

Warto samemu?

Wracając, pracodawca może samodzielnie realizować zadania służby BHP. O kim mowa?

 • Zatrudniają do 10 pracowników.
 • Zatrudniają do 50 pracowników i są zakwalifikowani do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pracodawca ten musi wziąć udział w szkoleniu dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP. W związku z tym, powinien odbyć szkolenie BHP trwające co najmniej 64 godziny lekcyjne. Prowadzone ono powinno w formie kursu lub seminarium (wykluczono możliwość realizacji szkolenia w formie samokształcenia kierowanego).

Rozważyć tutaj należy tzw. „koszt alternatywny”. Czy czas przeznaczony na zajmowanie się tematem nie lepiej wykorzystać na rozwój swojej działalności, a tematykę BHP zlecić osobie wyspecjalizowanej w tym zakresie?

Awansowałem…

Kluczowe jest to, że pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowniczym powinny odbyć takowe szkolenie w trybie pilnym (zgodnie z rozporządzeniem- do 6 miesięcy od zmiany stanowiska). Skąd takie zalecenie? Mianowicie, jednym z punktów szkolenia okresowego BHP dla tych osób jest wątek szkoleniowy.

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

W związku z powyższym, im szybciej dany pracownik „odhaczy” dedykowane szkolenie BHP, tym szybciej będzie mógł prowadzić instruktaż stanowiskowy.

Stale to robię!

Systematycznie realizuję szkolenia BHP (wstępne, okresowe bądź tematyczne). Przed każdym z nich staram się jak najdokładniej poznać zakład i wyzwania przed nim stojące. W związku z tym, szkolenia są dopasowane do Twoich potrzeb. Natomiast, w trakcie szkolenia, stawiam głównie na kontakt z pracownikiem- analizy przypadków, krzyżówki, filmiki i inne narzędzia.

Chętnie zrealizuję dowolne szkolenie BHP (okresowe, wstępne bądź tematyczne) w Twoim zakładzie. Skontaktuj się ze mną za pomocą poniższego formularza!

Więcej informacji na temat możliwej współpracy znajdziesz klikając WSPÓŁPRACA.

  #BHP #Bezpiecznyrozwoj #SzkolenieBHP #Okresówka

  najnowsze wpisy w kategorii

   
  BHP-okulary-hełm-kask-nauszniki

  Chroń siebie- ŚOI, a BHP!

  Po co Ci środki ochrony indywidualnej (ŚOI) i z czego wynika konieczność ich wydania/ stosowania? Jak ten temat ma się [...]

  Przeczytaj
  Wózek-widłowy-BHP-szkolenie

  BHP, a wózek widłowy!

  Czy Twoje uprawnienia są ważne? Pamiętaj o sprawdzeniu uprawnień „wózkowego”! Myślę, że warto wiedzieć jak wygląda sytuacja obecnie… Od 10.08.2018r. [...]

  Przeczytaj