Co na to KP w zakresie BHP?

Kodeks pracy Dział Dziesiąty Rozdział IX.

Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami."?

Kiedy i jakie ŚOI należy zapewnić?

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (kluczowe rozporządzenie w branży BHP), załącznik nr 2. Pamiętaj też, że to Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży czy obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne.

Co tam m.in. można znaleźć?

Przykład z rozporządzenia!

Transport i magazynowanie ciężkich elementów, których upadek na stopę może spowodować jej zranienie. Konieczne w tej sytuacji są środki ochrony kończyn dolnych.

Daj sobie pomóc- zadzwoń do mnie!

Jednym z kluczowych zadań w zakładzie jest określenie zagrożeń występujących na stanowiskach pracy i dobranie odpowiednich środków ochronnych dla pracowników wykonujących pracę na nich.

Chętnie przeprowadzę powyższą analizę i pomogę Ci w doborze środków ochrony indywidualnej dla Twoich pracowników. Skontaktuj się ze mną mailowo bądź telefonicznie! Zadziałaj nim będzie za późno (choroba zawodowa, wypadek przy pracy czy kontrola zewnętrzna)...