Zdarza się, że mimo stwierdzonego wypadku przy pracy (spełnienie definicji) świadczenia nie przysługują. Dokładniej, ?? się nie należą...?

Kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją? W momencie gdy doszło do rażącego niedbalstwa (ten temat został poruszony poniżej) lub umyślnego złamania przez pracownika podstawowych przepisów dot. ochrony życia lub zdrowia.

Zdarza się, że zespół powypadkowy lub ZUS stwierdza spełnienia powyższej definicji i mimo spełnienia definicji wypadku przy pracy świadczenia nie przysługują. Zdarza się również, że poszkodowany z decyzją tą się nie zgadza. Jak to się może skończyć?? To zależy...

Orzecznictwo?

Poniżej zamieszczam 2 przykłady wyroków na korzyść poszkodowanego?

Oraz 1 na jego niekorzyść?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 września 2019 r. I ACa 102/19 "Rażące niedbalstwo to coś więcej niż brak zachowania zwykłej staranności w działaniu (a w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ocenianej przy uwzględnieniu podwyższonego miernika). Wykładnia tego pojęcia powinna zatem uwzględniać kwalifikowaną postać braku zwykłej lub podwyższonej staranności w przewidywaniu skutków działania. Chodzi tu o takie zachowanie, które graniczy z umyślnością.”

Biorąc pod uwagę fakt, że prawie 2/3 wypadków przy pracy miały miejsce w skutek nieprawidłowego zachowania pracownika należy zwrócić uwagę na istotę wagi wystąpienia tej możliwości.

Wniosek? Odpowiednia świadomość, za którą idzie zachowanie pracownika jest kluczem do minimalizowania ilości wypadków przy pracy oraz powstawania sytuacji konfliktowych na tym tle. Zwrócić należy również uwagę na to, że ogromną rolę odgrywa również pracodawca, który poprzez odpowiednią realizację wytycznych ustawodawcy powinien tworzyć środowisko pracy nieprzyjazne występowaniu sytuacji niebezpiecznych i zagrażających.

Liczę, że rozjaśniłem temat. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego zagadnienia to zachęcam do podzielenia się ze mną przy wykorzystaniu formularza! W razie wystąpienia w Twoim zakładzie wypadku koniecznie skontaktuj się ze mną. Jedną z usług realizowanych przeze mnie jest udział w postępowaniach powypadkowych. Zapraszam do kontaktu telefonicznego- temat wymaga natychmiastowego podjęcia.