Zimno się zrobiło... Co z pracownikami wykonującymi pracę na zewnątrz pomieszczeń? Jak to wygląda w Twojej firmie? Znasz jakieś ciekawe rozwiązania dot. BHP w tym zakresie?

Warto przypomnieć, że ustawodawca jasno określił wymagania dot. temperatur w pomieszczeniach pracy. Zwróć uwagę na §30 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Temat dziś poruszany dot. pracowników wykonujących pracę na zewnątrz pomieszczeń (np. przy -2°C).

To pracodawca dostarcza środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą i ocenia dla jakich stanowisk (z udziałem pracowników) i w jakim zakresie są one wydawane- Rozdział IX Kodeksu Pracy. Jakie części ciała są najbardziej zagrożone zimnem i jak je chronić? Sprawdź zał. nr 2 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Posiłki i napoje profilaktyczne

Czy koniecznie pracownik powinien otrzymać napoje i posiłki? Standardowo, to ZALEŻY- dokładnie przedstawia ten temat Rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Pamiętaj również, że prawo określa minimalne wytyczne w tym zakresie- możesz podjąć dodatkowe kroki ku zapewnieniu większego komfortu pracy.

Nie wiesz z jakim wysiłkiem związane są prace w Twojej firmie i chciałbyś to zweryfikować? Skontaktuj się ze mną w celu zaczerpnięcia opinii lub wykonania pomiarów w tym zakresie. Realizuję również inne usługi w zakresie BHP czy ochrony PPOŻ. Dane kontaktowe znajdziesz TUTAJ.

Warto również zajrzeć do jednej z polskich norm PN-EN 342:2018-01.

#BHP #Zima #Praca #Posiłki #Napoje #ŚOI #Bezpiecznyrozwój