Szkolenie wstępne BHP jest jednym z kluczowych szkoleń prowadzonych nowemu pracownikowi. Jest to jeden elementów, między innymi, prawidłowo przeprowadzonego onboardingu pracownika. Czy jakieś korzyści płyną z tego szkolenia poza spokojem wewnętrznym? Myślę, że ten tekst Cię do tego przekona.?

Co na to ustawodawca?

W pierwszej kolejności tematykę szkolenia wstępnego BHP przedstawia Kodeks Pracy- od czegoś trzeba wyjść.

Art. 2373. § 2.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Art. 2375. zwraca naszą uwagę na Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ciekawe jest to, że mimo szeregu zmian wprowadzonych na przestrzeni lat tekst ten nie doczekał się tekstu ujednoliconego. Wspomniane rozporządzenie omawia dokładnie szczegóły dotyczące tematu jakim jest "Szkolenie wstępne BHP".

W skład szkolenia wstępnego BHP wchodzi szkolenie ogólne BHP (instruktaż ogólny) i szkolenie stanowiskowe BHP (instruktaż stanowiskowy). Dokładny zakres obu szkoleń określa załącznik nr 1 w/w rozporządzenia.

Kto jest godzien prowadzenia?

Nie byle kto może prowadzić instruktaż ogólny, są to.:

Instruktaż stanowiskowy prowadzić może natomiast osoba kierująca pracownikami wyznaczona przez pracodawcę lub sam pracodawca.?

Wykonujący instruktaż stanowiskowy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz jest przeszkolony w zakresie metod prowadzenia tego szkolenia❗

Zakres i formalności- BHP...

Szczerze, w 2 godziny i 15 minut instruktażu ogólnego oraz 6 godzin instruktażu stanowiskowego (zakładając, że w tych 6 godzinach przez 3 godziny mówimy o pracy samodzielnej pod nadzorem) nie ma możliwości przedstawić pracownikowi obszernie każdego z wymaganych tematów i też nie takie jest założenie. Kluczowe jest jednak wzbudzenie zainteresowania, chęci rozwijania poszczególnych zakresów samodzielnie i poprawy dotychczasowej świadomości pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie skupić należy się na stanie faktycznym zakładu, najważniejszych zagrożeniach w nim występujących korzystając z możliwości łączenia poszczególnych tematów w oparciu o dane historyczne- przykłady!

Szkolenie powinno zakończyć się dopełnieniem formalności, czyli. wypełnieniem karty szkolenia wstępnego! Pamiętaj, że braki dotyczące szkoleń w zakresie BHP moją znaczący wpływ na wypadkowość i ewentualne konsekwencje w stosunku do pracodawcy.

Opłaci Ci się to?

Tak, szkolenie wstępne BHP ma bezpośredni wpływ na zrozumienie przez pracownika panującej kultury bezpieczeństwa w firmie. Poza spełnieniem wytycznych ustawodawcy prawidłowo przeprowadzone szkolenie pozwoli Ci m.in. na:

Nie trać czasu, zadzwoń

Instruktaż ogólny to jedna z usług którą często realizuję w ramach stałej współpracy- tak, w ramach np. outsourcingu BHP. Instruktaż prowadzony jest w wersji stacjonarnej lub on-line (w zależności od potrzeb). Korzystam z szeregu aktywizujących form wpływających na jego efektywność, np. krzyżówki, burza mózgu, analiza wypadku.